Procedurebeskrivelser

En procedurebeskrivelse skal støtte op om politikken og angive guidelines for hvordan en given funktion skal udføres.

Dette er vigtigt at få formuleret for, i det mindste, de væsentligst behandlingsaktiviteter som brugeradministration, personaleadministration, leverandørstyring, forhold omkring databehandlere etc.

Hvor mange procedurebeskrivelser man skal have, vil komme meget an på virksomhedens kompleksitet. En enkeltmandsvirksomhed kræver selvfølgelig ikke så mange procedurebeskrivelser som en stor koncern.

Uanset antallet af procedurebeskrivelser, skal de formuleres på en måde således, at det vil være muligt at vende tilbage med mellemrum og lave en kontrol på at proceduren virker.