Privatlivspolitik

GDPR-experten er en virksomhed, der har til formål, at rådgive og assistere andre danske virksomheder med at opfylde og efterleve kravene fra databskyttelsesforordningen (GDPR)

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du som kunde eller som anonym bruger besøger GDPR-expertens webside og eventuelt tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler GDPR-experten som dataansvarlig en række personoplysninger, der kan være en eller flere af disse årsager: 

 • Anonym bruger af vores webside 
 • Tilmeldt vores nyhedsbreve 
 • Kunde hos GDPR-experten 

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål, 

 • At du som bruger af vores websider har en god oplevelse 
 • At vi bliver i stand til at forbedre og udvikle vores services og tjenester til gavn for vore kunder. 

Detaljerne følger nedenfor. 

Typer af personoplysninger 

Kategorier af registrerede og kategorierne af personoplysninger 

For alle anonyme brugere: 

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du besøger vores webside: 

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets 
 • Hvilken enhed er anvendt til at tilgå den givne webside (f.eks. tablet, smart device, pc mv.) 
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed 
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til den givne webside 
 • IP-adresse 
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke) 
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg 
 • Hvilke videoer, du evt. har afspillet og varighed deraf 

For alle brugere der ønsker at nyhedsbreve fra FGU GDPR-experten: 

Indsamler og behandler vi følgende: 

 • E-mail adresse 

For kunder hos GDPR-experten: 

Indsamler og behandler vi følgende, når det er relevant og har et sagligt formål: 

 • Almindelig personoplysninger 
 • Navn, Adresse, Telefonnummer, e-mail 
 • CVR-nr 
 • Forhold i relation til samarbejdet 

Formålet med behandling er dels at kunne yde vores kunder den bedst mulige service samt opfylde krav til dokumentation i flg bogføringsloven og krav fra offentlige myndigheder

Vores lovmæssige hjemler til behandlingerne er dels databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk 1 litra a, b, c og f, samt krav fra bogføringsloven og eventuelt andre særlove, der måtte overtrumfe krav fra databeskyttelsesforordningen

Cookies

Hvis du efterlader en kommentar på vores side, kan du tilmelde dig at gemme dit navn, din e-mailadresse og din hjemmeside i cookies. Disse er for din bekvemmelighed, så du ikke behøver at udfylde dine oplysninger igen, når du lægger en anden kommentar. Disse cookies vil vare i et år.

Hvis du besøger vores login-side, sætter vi en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.
Når du logger ind, vil vi også opsætte flere cookies for at gemme dine login-oplysninger og dine skærmvisningsvalg. Login-cookies varer i to dage, og skærmindstillinger-cookies varer i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login vare i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookies blive fjernet.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, gemmes en ekstra cookie i din browser. Denne cookie indeholder ingen personlige data og angiver blot post-id'et for den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag
Indlejret indhold fra andre websteder
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den anden hjemmeside.

Disse websteder kan indsamle data om dig, bruge cookies, indlejre yderligere tredjepartssporing og overvåge din interaktion med det indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med det indlejrede indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det pågældende websted.

Hvem deler vi dine data med

Vi deler ikke dine data med andre end de danske offentlige mydigheder, der stiller krav herom. f.eks. told og skat.

Hvor længe opbevarer vi dine data

Vi opbevarer kun dine data, så længe der er et sagligt behov for det.

Du har altid ret til at bede om indsigt i, hvilke data vi behandler om dig og med hvilket formål.

Dine rettigheder

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder: 

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger 
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger 
 • Retten til at få slettet personoplysninger 
 • Retten til at få begrænset personoplysninger 
 • Retten til dataportabilitet 
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning 

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på iso@gdpr-experten.dk.  

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. 

Særligt vedrørende indsigelse 

Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. GDPR-experten må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre GDPR-experten påviser væsentlige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.